Immunsystemet

25. april 2020

Immunsystemet er et af de sværere emner i histologien – og desværre dårligt og besværligt beskrevet i Genesers Histologi af Brüel et al.. Disse figurer kan ingenlunde stå alene men opsummerer de processer, der er beskrevet i Genesers Histologi.

Modning af lymfocytter

T-lymfocytter

Modning af T-lymfocytter sker i thymus og er illustreret på følgende figur.

T-lymfocytter: Modning af T-lymfocytter sker i thymus og er illustreret på følgende figur.
Download:

B-lymfocytter

Modning af B-lymfocytter sker i knoglemarven ved en tilsvarende men simplere proces.

B-lymfocytter: Modning af B-lymfocytter sker i knoglemarven ved en tilsvarende men simplere proces.
Download:

Immunresponset

Det primære immunrespons

Det primære immunrespons foregår ved et imponerende samspil mellem forskellige celletyper og kan foregå i forskellige væv. Det er simpelt forklaret på nedenstående figur. Der findes forskellige udgaver af denne tegning:

Det generelle immunrespons

Det generelle immunrespons:
Download:

Immunresponset i lymfeknuden

Immunresponset i lymfeknuden:
Download:

Immunresponset i milten

Immunresponset i milten:
Download:

Affinitetsmodning

Affinitetsmodning af aktiverede B-lymfocytter

Figur der illustrerer rækkefølgen for hændelser og lokaliteten for affinitetsmodning.

Affinitetsmodning af aktiverede B-lymfocytter: Figur der illustrerer rækkefølgen for hændelser og lokaliteten for affinitetsmodning.
Download:

Recirkulation og homing

Figurer der illustrerer principperne recirkulation og homing. Download begge i en samlet PowerPoint.

Recirkulation

Recirkulation:
Download:

Homing

Homing:
Download:

Lymfoide organers histologi

Lymfeknudens histologi

Skematisk tegning af lymfeknudens histologiske opbygning.

Lymfeknudens histologi: Skematisk tegning af lymfeknudens histologiske opbygning.
Download:

Miltens blodforsyning

Skematisk tegning af miltens blodforsyning.

Miltens blodforsyning: Skematisk tegning af miltens blodforsyning.
Download: